शुक्रबार, असार ०१, २०८१

हर्केलाई सलाम रुझिलो धारानेलाई सलाम

आमा
ए आँ
के हो ग्वाङ्रा
ए आमा
धराने लाई त हर्के ले पानी खुवायोरे त
छ झ्वाक्कमनिम्ह जाग्वारा
हाला च्वना ला ?
सुंक मद्योसें !
पानी ख्वाओस कि दारु ख्वावस
छ ग्वाङ्रा लाई छु मत्लब हाँ ?
जि हाकन
मखु ढिया यो माँ
उसले त पानी ख्वाइ सक्यो त
त्यो हर्कचा ज्यापु
खमु बोक्दैन
धराने लाई धारा पानी त छेलोंखेलो का
छु याउ याउ
झि हिती महागु
योक्व दत या योमा
अजी केनेगुला ?
हारती मा या त कल छ्वएगु ला ?
कि त कार्य विनायक मरुगन्द्यो या त
लद्दु फ्याना
सवा लाख मत च्याकेगु भाकल याये
व हर्क चा ज्यापु यात
खमु ब्विका
यें देशे गना हएगु ला ?
का रे आमा योमा
ल त्वने प्या चाल
ब्वङ लोन्ह हिती महा
तुँ तुन्थी गना वन
छें छें हिती महा

छु धया छु धया ?
हर्क चा ज्यापु ला ?
साम्पाङ या त ज्यापु ?
हाकन ओये काठमान्डौ का गुईंथे हो
फोहर तह लायौ ?
कि धरान बाट
जनजाती का जन्ती माइ लाग्नु पर्ने हो ?
ज्यापु भन्नी हेप्नी ?
म शान् – जि अजु चाया
होइन मेयर साब
ज्यापु त हो तपाईं
काम धेरै धेरै मरेर लाग्ने लाई
नाम दिएको ज्यापु हो त
के सारो झर्किनु भा हाउ
यता बाढि ले
नेपा मंदल का तिर तिर का बस्ती सोत्तर पारे
अर्को उता पानी खान पाउन
रित्तो घ : बोकेर
जिमी माँ तता केहेँ मयजु पिं
इपीं
ख इपीं
खाली घ : ज्वना हिती ब्वङ ब्वायें ब्वाएं
जुगु स्वेहे मफुत दाइचा
का रे हर्क दाइचा
छिमी ज ख ब्वना
जिमी येंदेसे
ल : झ्वारा झ्वारा हायेके माल
ल : या मु : जिं स्यु
हार ग्वार जिमीसँ न याये
यादव चा छम्ह दु
वया ल्यु ल्यु ल्याएम्ह पुच दु
खमु बुइ म्वा :
बुइँ वने म्वा
साप हे ला थौं कन्हे बौचा तय
बुँ डक्वँ छें पिना तगु दु
भाला कया केँ जा या ब्यबस्था दु
लोक्सेवा तयारी म्वा :
इपीं दक्व मेमे पिन्त अबु न अँसये लाका बिल
जाल झेल जुसां न ठीक जु
चछियाँ छन्ह्यो याना देने दु
आख साख ब्वने म्वा
अपिस वने म्वा
गुथी या बुँ सर्कारं हे भाला काल
कोत पूजा छ्वये म्वा:
आहा गुली याउन्से च्व
उकेँ जिमी योक्व ला
वा दाई चा
ए हर्क दाइचा
हार्ग्वार जिम्स न याये
मेलम्ची मेलम्ची धाधा गुली ला सर्गते हे थेन
उख्नु त: बा न ईमेल छ्वया हगु
ए बौचा छु वातां च्वना
मेलम्चिया झ्वात क्यना
जार या ल छें छें तये हगु मखना ला ?
का सुरुक्क व हर्कचित सता
खुशी छिना ल हची
मेलम्ची तामपा
कोड्कु नागर्जुन् माता तिर्थ गोदावरी गु कथं सालेगु ?
हर्कचित लँ सुर्वा तका तपुली पुइके धा
आपा छु नै ?
वहे अन्ती छ खोला चा – मुस्या बजी छ्वैला
ऐला भचा तने बजी
न न नै ल न है !
न्हा बौचा
सामा खुशी नवल
टुकुचा ह्वाताँ चा नि
खँ छता ज्या छता
अथे ला
काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी थिमि तिर धाइ
तर सो बाउचा थौं कन्हे थिमि तँ मरु
पिच याना पाचुके धुन्कल
उकेँ र्याप स्याप व झ्याप हाली पिनिगु मखु
ए गुन्ईथे धका झर्‍ो भाका मा गीत लाउने
त्यो हर्क साम्पाङ चाहे माल
ल त्वने त
कनी छुया मिते त
तरकाली मिया थ मस्तेत आख ब्वंके त
गरीब को चमेली त हर्क ले पो बोल्छ त
खुब आश छ है ? जन जिब्रो मा
बिबिसी मा
ढमला को हमला मा है ? 😊

योमासा थ्व बौचा गुली द्याना च्वना हाँ
द्यो तुगु आ खला ?
खुरुक्क मरुहिती वना ल छ जा कै वा
येमेसा जि ला म्हग्से धका हाला च्वना
मां न
ख जिमी मां नँ
भ्वाथ चागु जार जिगु न्ह्योने ब्वस्साये हल
मरु हिती जि ब्वायें ब्वायें
सतक जाम
बालेन दाइचा रबी चा
यो जित हाम्रो हो
नयाँ नेपाल हाम्रो हो
देश को मुहार फेर्न युबा
आत्म निर्णय का लागि आदिवाशी युबा सम्बाहक
लं सुर्वा जनी चिना यादव दाइचा व ल्याएम्ह पुच ल्यु ल्यु
जिन्दाबाद

यो मा कारे अजिमा हारती मा या त कल छ्वया ब्यु रे
कार्य विनायक सुर्य विनायक मरु गन्द्यो या त लद्दु फ्याना ब्यु रे
यो मा कथु गन प्या चाल
यो काठमान्डौ नेपा मन्दल को गाथा कथा र व्यथा हो यो माँ

हर्के लाई सलाम
धरानए जनता लाई सलाम
आदिवाशी जनजाती युबा लाई सलाम
देश लाई सान्च्चिक्कै माया गर्ने ति लाहुरे युबा हरु लाई सलाम
जसका प्रयास बाट ऐले धराम छम छमी र
रुझिलो बनेको छ यो माँ

मीरा राजभन्डारी अमात्य
कतामरी
२०८० साउन २८ मंगल बार